Ceny a poplatky

V případě zájmu Vám můžeme neprodleně písemně nebo elektronicky zaslat jakékoli informace ohledně úředních poplatků a cen našich služeb. V souladu s pravidly etiky naší práce není možné zveřejnit ceník ani jednotlivé konkrétní ceny našich služeb přímo zde. Na Vaše vyžádání Vám můžeme také předložit cenovou rozvahu konkrétních požadovaných úkonů s předpokládanou celkovou konečnou cenou. Tato cena je ovšem pouze předběžná, neboť v případě jakýchkoli komplikací nebo průtahů v řízení se může měnit. Samozřejmě Vás budeme předem informovat o cenách za dodatečné úkony, které bude možná potřeba v řízení udělat.

První právní poradenství a rozvahu zajišťujeme v případě následné spolupráce bezplatně. Dále poskytujeme slevy z cen našich služeb zejména při objednávce, která se skládá ze tří a více podobných úkonů nebo při opakovaných objednávkách pro stálé klienty. Výrazné slevy jsou nabízeny zejména neziskovým organizacím a vědeckým ústavům. Celková výsledná cena je vždy založena na smluvním základě.


Paušální platba

V případě Vašeho zájmu je možné se dohodnout na pevné paušální platbě za naše služby, jako je např. průběžný monitoring případných kolizních přihlášek. Tyto částky mohou zahrnovat také věcné náklady jako jsou například správní poplatky nebo hotové výdaje za služby zahraničních partnerů.


Poplatky založené na časové rozvaze

Tyto platby jsou použity tam, kde je čas rozhodující a závisí na úspěšném dokončení jednotlivých případů, zejména při urgentních objednávkách, apod. Tyto poplatky se mohou výrazně lišit v závislosti na obtížnosti a objemu vykonané práce.


Platba podle platného ceníku kanceláře

Tento způsob je nejčastěji používán při konkrétních objednávkách. Klient si je pak jist svými finančními náklady, které na jednotlivé úkony a správní poplatky vynaloží.

V souladu s naší praxí může být požadována záloha na již předem předpokládané správní poplatky a služby kanceláře. Správní poplatky zahraničních úřadů se mohou výrazně měnit hlavně v závislosti na kurzech USD – EURO – CZK.