Rešerše

Základní služby v oblasti rešerší zahrnují rešeršní služby v národních a mezinárodních databázích, provádění průzkumu v jednotlivých zájmových oblastech průmyslu a obchodu v České republice, EU a v dalších zemích, identifikaci předmětů průmyslových práv, která mohou přivodit konflikty s právy našich klientů.

Naše společnost provádí národní a mezinárodní rešeršní služby a průzkum v různých regionech světa. Také spolupracujeme s renomovanými zahraničními firmami, které se zabývají touto problematikou. Díky této spolupráci jsme schopni sledovat ochranu Vašich průmyslových a souvisejících práv kdekoli ve světě. Prostřednictvím rešerší, monitoringu a vlastního šetření jsme schopni nalézt porušovatele, padělatele nebo falšovatele v již počátečních fázích, což umožňuje okamžitý zásah a prevenci proti průmyslovému pirátství v národním i mezinárodním měřítku.

Pokud uvažujete o zavedení nové technologie, registraci ochranné známky, průmyslového designu, nebo o jiné formě ochrany některého Vašeho průmyslového práva, doporučujeme Vám provedení rešerše v daném regionu, aby bylo zjištěno, zda Vaše výroba, ochranná známka, design je způsobilý k užívání, distribuci a registraci. Rešerše mohou již dopředu vyloučit případný zásah do cizích práv a vyloučit další možné právní spory. Patentové rešerše slouží také jako zdroj vědecko-technických informací. Průzkumy ukázaly, že ve Evropské unii podniky každoročně vydávají miliony eur na vývoj a výzkum něčeho, co už bylo vytvořeno, a není nové, ale tyto podniky o tom dosud nevědí. Rešerše Vám mohou pomoci účelně vynaložit Vaše finance. Mohou poskytnou strategické informace pro zavádění nových technologií ve Vaší společnosti prostřednictvím licencí, převodu technologií nebo zcela volně na základě zániku ochrany starších průmyslových práv.

V oblasti patentových rešerší nabízíme průzkum stavu techniky, novosti (a tedy i patentovatelnosti) vynálezu, průzkum právního stavu případných kolizních dokumentů a patentové nezávadnosti zejména u patentů přihlašovaných v zahraničí. Tyto rešeršní služby doporučujeme v souvislosti s podáním přihlášky vynálezu. Rešerše na právní stav patentových dokumentů je vhodné provést v případě nálezu kolizního dokumentu během řízení. Dále nabízíme provádění rešerší tzv. na jméno, z nichž je možné vypozorovat inovační a obchodní záměry určité fyzické nebo právnické osoby a přesvědčit se před jednáním zda jsou uváděné patenty opravdu ve vlastnictví Vašeho konkurenta nebo obchodního partnera.