Poradenství

Nabízíme Vám nejen naše praktické zkušenosti v oblasti průmyslových práv, ale i možnost poradenství a konzultačních služeb v tomto oboru, a to ve všech částech příslušných řízení, od první konzultace o vhodnosti ochrany a monitoringu právního stavu, přes přípravu přihlášek, vedení řízení, sjednávání a posuzování licencí až po ochranu a obranu před neoprávněnými zásahy do Vašich práv, včetně návrhů a zastupování před soudy. Naše klienty přímo zastupujeme před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV), Evropským patentovým úřadem (EPO), Evropským úřadem pro duševní vlastnictví (EUIPO) i Mezinárodní organizací duševního vlastnictví (WIPO).

Naší snahou je vyřešit situaci našich klientů tak, abychom dokázali co nejlépe ochránit jejich nehmotný majetek finančně výhodným způsobem po celém světě. Ve spojitosti s tímto cílem Vám nabízíme provedení zhodnocení stavu duševního vlastnictví firmy z pohledu zajištění jeho ochrany i platné legislativy. Poradenství zahrnuje také příbuzná práva jako jsou například know-how, nekalou soutěž, autorské právo, ochrana odrůd rostlin, biotechnologií a další. Naše společnost Vás také bude vždy průběžně informovat o nových možnostech využití ochrany a o všem, co je v daném případě zapotřebí. Dále můžeme provádět monitorovací a rešeršní služby, abychom Vás mohli upozornit na možný konflikt nebo zasahování do Vašich práv jak ze stran domácích, tak i zahraničních subjektů. Naše společnost Vás také bude vždy průběžně informovat o nových možnostech využití ochrany a o všem, co je v daném případě zapotřebí. Dále můžeme provádět monitorovací a rešeršní služby, abychom Vás mohli upozornit na možný konflikt nebo zasahování do Vašich práv.