Služby soudního znalce

Ing. Vilém Daněk, Ph.D., LL.M.,
soudní znalec jmenovaný Městským soudem v Praze

v oboru:
průmyslové vlastnictví

odvětví:

  • patenty,
  • vynálezy,
  • užitné vzory,
  • průmyslové vzory,
  • obchodní firma,
  • ochranné známky,
  • zeměpisná označení a
  • označení původu.

 

Zajišťuji provádění znaleckých úkonů, zejména zpracování a podání znaleckého posudku, poradenskou činnost, konzultace, stanoviska, analýzy rizik, rešerše a další služby ve výše uvedeném oboru a odvětvích.

 

Ing. Vilém Daněk, Ph.D., LL.M., soudní znalec

Sídlem: 12000 Praha, Vinohradská 17

IČO: 71183264
DIČ: CZ 7012042928

ID schránky: 7phs3ai

E-mail: vd@vd.cz