Doménová jména

Jméno Vaší registrované domény přísluší pouze Vaší internetové stránce a zabraňuje užívat stejnou adresu komukoli jinému pouze na webových stránkách. Existuje však mnoho dalších variant doménových jmen: „vasejmeno.com“ , které mají mezinárodní status, kdy nikdo další nemůže vlastnit tuto Vaší adresu, avšak obdobná adresa může být dále užita dalšími subjekty jako například národní  „vasejmeno.cz“ nebo „vasejmeno.xx“ pro jakýkoli stát XX.

Právní ochranu s národními i mezinárodními účinky je možné zajistit pouze registrací doménového jména jako ochranné známky v požadovaném regionu nebo jako ochranné známky mezinárodní nebo evropské. Bez této registrace existuje v současné době jen málo možností jak znemožnit užívání dobrého jména Vaší společnosti na internetu jinými subjekty.

Druhou stránkou problematiky doménových jmen je možnost zásahu do práv třetích osob, zejména do práv z ochranné známky nebo z obchodního jména. Poměrně častou situací je stav, kdy doménové jméno jednoho subjektu obsahuje část nebo celé znění ochranné známky nebo obchodního jména jiného subjektu. Jedná se o nekalosoutěžní jednání, proti kterému je třeba se bránit. V případě takových zásahů do práv našich klientů může naše společnost podniknout příslušné kroky k tomu, aby byl obsah internetové prezentace odstraněn a registrace konfliktní domény zrušena, a rovněž aby byla nahrazena příslušná škoda.

V dnešní době vzrůstá snaha různých společností zamezit užívání podobných doménových jmen na internetu. Naše společnost poskytuje právní poradenství i v této oblasti a je schopna prosadit Vaše práva ochrany doménových jmen a ochranných známek užívaných na internetu celosvětově. Můžeme Vám pomoci nejen s marketingovou strategií, ale také při právní ochraně a tvorbě Vaší domény. Zpracováváme návrhy např. licenčních smluv k ochranným známkám, které jsou používány na webových stránkách. Získáte tak maximální hodnoty a snížíte riziko zásahu do práv třetích osob.

V souvislosti s novou právní úpravou Vám může naše společnost pomoci při registrování domény ve tvaru www.vasefirma.eu.


PŘÍKLADY REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY

vaše_jméno ®
vaše_jméno.cz ®
www.vaše_jméno.cz ®
http://www.vaše_jméno.cz ®