Patentové právo v době koronavirové

Patentové právo v době koronavirové

Pandemie způsobená šířením koronaviru COVID-19 způsobila v mnoha odvětvích hospodářství a sférách lidského života zásadní změny, na které se mnohdy nedalo nijak připravit. Některé změny budou jen dočasné, u některých lze predikovat postupný přechod na alternativní způsoby výkonu lidské činnosti, zejména směrem k digitalizaci.

Ekonomická situace vyvolaná zastavením výroby a utlumením sociálních kontaktů představuje pro společnost výzvy, které mnoho jedinců i skupin povzbudilo k nebývalé kreativitě a nasazení ve prospěch celé společnosti. I v této nelehké době představuje patentové právo a patentová ochrana jeden z nástrojů, na který se ve velmi brzké době bude soustředit pozornost mnohých, pro které tato situace představuje obchodní i životní příležitost, z níž můžeme ve finále těžit všichni.

Patentová ochrana však primárně představuje státem garantovaný monopol, z něhož v první řadě těží majitel patentu. O jeho důležitosti napoví i současný souboj o vývoj vakcíny proti COVID-19, neboť některé státy již naznačily, že se nechtějí zapojit do společného boje a tím v podstatě spoléhají na to, že ekonomické ztráty způsobené v souvislosti s výskytem koronaviru budou sanovat např. formou licencí k patentově chráněným strategickým řešením.

Jakmile dojde k objevení vakcíny, ještě před zveřejněním bude nepochybně podána žádost o patentovou ochranu, která bude rozšířena na významné trhy jak prostřednictvím PCT přihlašek a budou zahájeny národní a regionální fáze řízení o patentové ochraně.

Pro zajímavost jsme připravili krátký exkurz do historie patentové ochrany jednoho z dnes velmi diskutovaných opatření, a tím je například nošení roušek. V mnoha státech se stále jedná o velmi nedostatkové zboží. Možná jen málokdo ví, že patentová ochrana roušek sahá až do konce 19. století.

 

Patentové databáze představují nesmírně cenný a mnohými nedoceněný zdroj nápadů a inspirace, ale také příležitostí. Poučka „neobjevuj již objevené“ zde platí o to silněji.

Přinášíme vám přehled několika málo vybraných patentových řešení, které lze v České republice volně užívat, neboť řešení podle níže uvedených dokumentů zde nebylo rozšířeno prostřednictvím národní přihlášky nebo v případě evropských patentů nebyl dokument validován. V médiích se hovoří o inovacích respirátorů, avšak pokud některá z těchto řešení nejsou nabízena volně, pak jako alternativa mohou posloužit následující dokumenty. Vyrábět výrobky podle těchto patentových dokumentů může v České republice kdokoliv.

V případě zájmu o podrobnější právní stav (např. z hlediska možnosti exportu, atd.), nebo pokud máte například požadavek na zvláštní rešeršní dotaz, jsme vám samozřejmě k dispozici.