Smlouvy a nároky z jejich porušení

Naše kancelář nabízí komplexní služby pro obchodní společnosti v oblasti obchodního práva a práva duševního vlastnictví. Tyto služby zahrnují poradenství nejen v situaci porušování práv našich klientů, ale i ve strategii ochrany a využití jejich nehmotného vlastnictví.

Velmi důležitou složkou podnikání a obchodní činnosti je uzavírání smluv. Nabízíme Vám poradenství, připomínkování a posuzování návrhů smluv, stejně jako jejich samotnou přípravu a formulaci, a to nejen u smluv zákonem přímo upravených (licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví, licenční smlouva podle autorského zákona, kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o obchodním zastoupení, atd.), ale i u smluv, které pro jejich složitost nebylo možné upravit takto typově, jako je např. smlouva o franchise nebo smlouva o know-how. Naprosto nezbytná je součinnost odborníka při uzavírání složitých smluv týkajících se prodeje podniku nebo jeho části, a to zejména z hlediska správného ocenění všech složek tohoto podniku.

Našim klientům poskytujeme samozřejmě i služby pro případ nedodržení nebo porušení uzavřených smluv, a to již při jejich formulaci zařazováním vhodných ustanovení, např. o smluvních pokutách, prorogačních dohod a rozhodčích doložek, a i následně při skutečném porušení těchto ustanovení. Konzultujeme všechna možná řešení vzniklé situace a to zejména z hlediska časové a finanční náročnosti, zastupujeme klienty před soudy, nebo i při mimosoudním vyrovnání a v rozhodčím a arbitrážním řízení.