Profil společnosti

VYNÁLEZ s.r.o.

Specializujeme se na právo duševního vlastnictví.KDO JSME

Jsme jedna z mála společností, která se specializuje zejména na oblast práva průmyslového vlastnictví, kde odborníci v oblastech vědy, techniky, ekonomie a práva pracují společně při poskytování služeb tuzemským i zahraničním klientům. Naší hlavní specializací jsou ochranné známky a ochranná práva k patentům a designu včetně konzultací, poradenství, licencí, spolupráce při přípravě a uzavírání smluv. Naši odborníci mají významné a dlouholeté zkušenosti a poznatky z mnoha perspektivních vědních a technických oborů, což je neocenitelné zejména v případě vynálezů a technických řešení, tedy v oblastech, kde se pomoc patentového zástupce při zajišťování ochrany ukazuje jako neocenitelná.

Možnosti a schopnosti partnerů společnosti a jejich zaměstnanců nám umožňují nabídnout komplexní právní služby a poradenství ze všech oblastí práv a souvisejících oborů. Používáme moderní komunikační prostředky, které usnadní a zrychlí naši vzájemnou spolupráci. Naše společnost Vám pomůže vytvořit silné postavení na trhu v rámci možností průmyslových práv především v naší republice, ale také i v zahraničí.

Prostřednictvím široké sítě přidružených společností a advokátních kanceláří na celém světě mimo EU můžeme okamžitě zajistit potřeby a zájmy našich klientů i v mezinárodním měřítku. Díky dlouhotrvajícím dobrým pracovním vztahům s těmito kancelářemi v zahraničí jsme schopni zajistit služby v zahraniční v jakémkoli právním případě.NAŠE FILOZOFIE

Naše společnost sjednocuje vědu, podnikání a právo tak, aby mohla poskytnout hodnotné služby na profesionální úrovni. Kombinací znalostí techniky a právní problematiky poskytujeme pevnou ochranu Vašich průmyslových práv a navrhnout další možnosti v podnikání. Zajišťujeme komplexní právní služby pro vytvoření, ochranu, obchod, převod a užití všech možností ochrany Vašich práv. Náš profesionální přístup je přizpůsoben vyhovět potřebám všech klientů. Zájmy klientů jsou prvořadé, a proto usilujeme o zajištění vysoké kvality práce.PROČ ZVOLIT NAŠÍ KANCELÁŘ

Podnikatel nebo jiná osoba zpravidla nemůže získat sama mnoho zkušeností z oblasti práva duševního vlastnictví, a tudíž jich ani nemůže využít při ochraně svých práv. Z tohoto důvodu je obvyklé a výhodné se při potřebě ochrany svých výrobků, inovací, technologií, ale i označení nebo obchodního jména obrátit na specializovanou společnost, která poskytuje potřebnou právní pomoc. Současná úprava ochrany práv z průmyslového vlastnictví je v podstatě založena na přísném formalismu. Nedodržení často složitých a detailních požadavků na způsob ochrany může mít za následek ztrátu práv.

Naše společnost Vám může nabídnout své služby ve všech částech příslušných řízení, od první konzultace o vhodnosti ochrany a monitoringu právního stavu, přes přípravu přihlášek, vedení řízení, sjednávání a posuzování licencí až po ochranu a obranu před neoprávněnými zásahy do Vašich práv, včetně návrhů a zastupování před soudy. Společnost tak prosazuje nároky našich klientů jak v rámci práva soukromého (předběžná opatření, žaloby apod.), tak v rámci práva veřejného (např. celní opatření).

Ve spolupráci s klienty jsme flexibilní. Někteří klienti dávají přednost detailním informacím v psané podobě, někteří vyžadují podrobná osobní jednání a někteří přímo považují naše odborníky za část své společnosti. Budeme s Vámi spolupracovat na optimální strategii ochrany Vašich práv v naší republice, Evropské unii i celosvětově s ohledem na Vaše finanční možnosti a minimalizaci nákladů.

Chápeme, že výběr zástupce může být neobyčejně náročný, neboť jde o důvěrný pracovní a obchodně právní vztah, nikoli jen o prostou službu. Výběr správného zástupce je rozhodným krokem v budoucím podnikatelském záměru. Odborníci v naší společnosti jsou schopni prosadit a ochránit Vaše práva finančně přínosným způsobem.

  • Na počátku vždy navrhneme možnosti postupu a spolupráce.
  • Klientům poskytujeme informace tak často a v takové formě jakou sami požadují.
  • Naše komunikace je přímá a naše odpověď je vždy doručena včas.
  • Od nás nikdy neuslyšíte pouze „NE“, vždy poskytujeme odborný výklad a alternativní návrhy nebo řešení situace.
  • Jsme dostižitelní v jakoukoli dobu.
  • Striktně dodržujeme úředně stanovené lhůty.
  • Dbáme na vzájemnou důvěru a profesionálně odvedenou práci.
  • Používáme nejnovější informační technologie a vybavení

Naše společnost Vám pomůže vytvářet a chránit hodnoty v celé oblasti průmyslových práv a příbuzných právních oborů.