Evropský design

Právní ochrana v rámci Evropské unie umožňuje získat „Community Design“ – design Společenství, a to registraci, která má účinky pro všechny státy Unie (i přistoupivší) s dobou ochrany až 25 let.

Výhodou je řízení na podkladě jediné přihlášky pro všechny státy EU včetně budoucích. Toto řízení je tedy jednodušší, levnější a rychlejší než několik řízení v různých státech. Všechna práva plynoucí z registrovaného designu Společenství jsou přímo vymahatelná.

Možná je i omezená ochrana tzv. neregistrovaného designu Společenství po dobu 3 let od jeho uveřejnění. Tato ochrana vzniká automaticky uveřejněním tohoto designu na území některého členského státu EU.

Pro více informací navštivte náš partnerský portál http://www.prumyslovy-vzor.cz