Patenty

Naší hlavní specializací jsou právní služby v oblasti ochrany vynálezů technických řešení a zlepšovacích návrhů včetně řízení o udělení patentu. Tato práce zahrnuje patentové rešerše, přípravy, podání a řízení patentových přihlášek pro národní i mezinárodní úřady.

Jakmile je vynález nebo jakýkoli nový a využitelný proces, stroj, zpracování nebo složení materiálu a nebo jakékoli výrazné zlepšení vytvořeno, pak na tento vynález je možné získat patent. Vynálezy, které jsou nové, zahrnují vynálezecký krok a jsou vhodné pro průmyslové využití mohou být předmětem právní ochrany formou patentu. Před podáním přihlášky a získání předběžné ochrany je nepřípustné, aby bylo cokoli zveřejněno nebo publikováno. Autorský zákon nechrání Vaše nápady, ale jen dílo samotné; například ve formě knihy. Myšlenka v knize vyjádřena již není předmětem ochrany a může být kdykoli využita kýmkoli, bez možnosti aplikace výlučných práv autora.

Pouze prostřednictvím patentové ochrany je možné ochránit Vaše myšlenky před kopírováním, napodobováním a paděláním Vašeho vynálezu. Jen naprosté utajení zaručuje ochranu, ale znemožní pak prodej a další využití.

Naše společnost disponuje odborníky, kteří mají zkušenosti z mnoha různých oborů a mohou asistovat našim klientům v právní ochraně jejich intelektuálního vlastnictví. Máme také zkušenosti s patentovou ochranou v zahraničí. Zajišťujeme zastoupení zahraničních klientů, kteří chtějí získat patent s účinky v České republice nebo v Evropské unii. Prostřednictvím naší kanceláře je možné získat téměř celosvětovou ochranu cestou využití existence mezinárodních smluv. Budeme s Vámi úzce spolupracovat na tvorbě optimální ochranné strategie Vašich práv v přijatelných cenových relacích. Tyto služby zahrnují poradenství a konzultace týkající se použití národního a mezinárodního průmyslového práva a zkušeností.

Naše poradenství zahrnuje také analogická práva jako je například know-how, autorské právo, ochrana odrůd rostlin, bio-technologií, ochrana designu, zlepšovací návrhy a další. Zajišťujeme mezinárodní řízení o patentových přihláškách a právní ochranu patentů kdekoli na světě. Ochrana patentem má pouze teritoriální účinky. Pokud vynález není chráněn patentem v daném regionu, tak po jeho zveřejnění již neexistuje žádná možnost v tomto státě/regionu zabránit užití Vašich myšlenek a vynálezů kýmkoli jiným.

Více informací se dočtete na našem partnerském portálu: http://www.vynalez-patent.cz