Obchodní firma

Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku a činí pod ním úkony při své podnikatelské činnosti. Jednou z jejích výhod je, že žádný jiný podnikatelský subjekt nemůže shodnou nebo zaměnitelnou firmu již využívat.

Doba ochrany obchodní firmy podle obchodního zákoníku je časově neomezená a spojená jen s existencí podnikatele. Obchodní firma může být také registrována jako ochranná známka, registrace zabrání případnému použití podobného označení jinou společností v obchodním styku. Obchodní firma jako taková je chráněna i mezinárodními úmluvami. Naše kancelář Vám může nabídnout své služby při soudní i mimosoudní ochraně obchodní firmy Vaší společnosti.

Více o ochraně obchodní firmy se dozvíte na partnerském portálu http://www.nekala-soutez.info