Překlady

Naše kancelář pro své klienty zajišťuje překlady všech potřebných dokumentů zejména pro mezinárodní řízení o registraci Vašich práv, tzn. překlady přihlášek vynálezů, užitných vzorů, dále seznamů výrobků a služeb pro účely řízení o mezinárodním zápisu ochranných známek, texty námitek proti přihláškám evropských ochranných známek, atd.

Dále Vám můžeme připravit překlady nejrůznějších smluv, dohod a korespondence se zahraničními obchodními a jinými partnery. Součástí našich služeb jsou i tlumočníci pro případná osobní jednání.

Naše jazykové portfolio zahrnuje angličtinu, francouzštinu a němčinu, a spolupracujeme s překladateli a tlumočníky do řady dalších jazyků.