Evropský patent

Evropský patentový systém je proces, kterým je možné získat ochranu pro vynález ve všech členských státech Evropské unie a dalších státech Evropské patentové konvence (EPC).

Žádost a celé řízení před Evropským patentovým úřadem v Mnichově je možné vést prostřednictvím naší kanceláře. Evropský patent po jeho udělení nabývá účinnost ihned po předložení překladů do jazyků jednotlivých států. Maximální doba ochrany je 20 let a ve výjimečných případech může být prodloužena (SPC). Udělený Evropský patent má stejné účinky jako platný patent národní. Náš národní patentový úřad také umožňuje při zamítnutí evropské přihlášky podat změněnou přihlášku národní se zachováním práva přednosti. Kromě podání patentové přihlášky v EU můžete ještě požadovat právní ochranu v dalších regionech.

Dalším způsobem ochrany na trhu EU je připravovaný jednotný evropský patent s účinkem ochrany na celém území EU. Za účelem vymáhání práv a řešení patentových sporů bude ustaven Evropský patentový soud.

Pro více informací navštivte naše partnerské portály http://www.vynalez-patent.cz nebo http://www.european-patent.cz