Objednávka – průmyslový vzor EU

Závazná objednávka na vypracování a podání přihlášky designu Evropské unie – Community design - se žádostí o zápis do rejstříku vedeného Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) včetně provedení úvodní rešerše a kompletního monitoringu přihlášky a žádost o převzetí zastoupení.


POVINNÉ ÚDAJE

Přihlašovatel

Původce (i),není-li (nejsou-li) přihlašovatelem (i)DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE


anone