Objednávka – průmyslový vzor ČR

Závazná objednávka na vypracování a podání přihlášky průmyslového vzoru se žádostí o zápis do rejstříku v České republice včetně monitoringu přihlášky současně se žádostí o převzetí zastoupení


POVINNÉ ÚDAJE

Přihlašovatel

Původce (i),není-li (nejsou-li) přihlašovatelem (i)DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE


anone