Objednávka – ochranná známka EU

Závazná objednávka na vypracování a podání přihlášky ochranné známky Evropské unie se žádostí o zápis do rejstříku vedeném Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) včetně provedení úvodní rešerše a kompletního monitoringu přihlášky a žádost o převzetí zastoupení.


POVINNÉ ÚDAJE

Přihlašovatel(é)

Pozn.: Přihlašovatel(é) se stává(jí) po zápisu do rejstříku majitelem ochranné známkyDOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE


anone