Objednávka – ochranná známka v zahraničí

Závazná objednávka na vypracování a podání přihlášky ochranné známky v zahraničí se žádostí o zápis do rejstříku v uvedených státech včetně provedení úvodní rešerše a monitoringu přihlášky a žádost o převzetí zastoupení oprávněným zástupcem.


POVINNÉ ÚDAJE

Přihlašovatel(é)

Pozn.: Přihlašovatel(é) se stává(jí) po zápisu do rejstříku majitelem ochranné známkyDOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE


anone